Home | Impressum | Datenschutz | Sitemap | KIT

Smart Data - Smart Privacy?

Smart Data - Smart Privacy?
Autor:

Smart Data Begleitforschung Fachgruppen Rechtsrahmen und Sicherheit

Quelle:

Technical Report des BMWi-Technologieprogramms „Smart Data – Innovationen aus Daten“

Datum: 2015